The Flash plugin is required to view this object.

Läs mer

Här finner du mer intressant information och läsning som rör den gotländska matnäringen och de gotländska matföretagen. T ex så placeras nyheter som blivit lite äldre, men som vi fortfarande bedömer som viktiga, här.

Gotland Matlandet Huvudstad 2013