The Flash plugin is required to view this object.

Matverk Gotland 2016

Tävlingsuppgift för att delta i gastronomiska Matverk

Skapa en förädlad produkt som är säljbar på marknaden (butik, restaurang, torgmarknad, grossist).  Tävlingsdag är den 18 november kl 9-12 på Grönt Centrum, Lövsta. Tävla och få konstruktiva tips av juryn. Vinner du tävlingen går du vidare till riksfinalen i Sörmland.

Laget ska bestå av 2–3 personer. Dessa måste vara med:

  • en råvaruproducent
  • en yrkesverksam inom matlagning och/eller en yrkesverksam inom livsmedelsförädling

En möjlig tredje lagmedlem kan en yrkesverksam formgivare, förpackningsdesigner eller kommunikatör. Lagmedlemmarna ska i väsentlig utsträckning vara verksamma i det aktuella landskapet eller ha en privat och stark koppling till bygden. Samtliga lagmedlemmar får i ej vara verksamma i samma företag.

Lagen ska skapa en matprodukt, ett matverk, där huvudråvaran ska produceras av deltagande råvaruproducent i landskapet där tävlingen genomförs. Med huvudråvara avses en råvara som är volym- eller smakmässigt avgörande för produktens karaktär och egenskaper.

Produkten

För produkt som redan finns på marknaden och är skapad av det tävlande laget gäller följande:

Ej tillåtet

  1. Om produkten funnits ute i mer än 3 månader till försäljning
  2. Produkten finns till försäljning hos grossist eller på flera försäljningsställen.

Tillåtet

  1. Produkten finns till provförsäljning i enskild butik/försäljningsställe/restaurang en kortare period än 3 månader innan tävlingsdag
  2. En befintlig produkt som väsentligt har förändrats får delta. Det är lagets ansvar att visa att förändringen är tillräcklig för att produkten ska betraktas som ny

 

Vill du veta mer?
Läs i bifogade dokument eller ring eller maila Susanne Welin-Berger tel 0707-26 28 88. Mail till Susanne.

Matverk 2016 inbjudan
Matverk-2016-inbjudan-tavla.Gotland

 

Gotland Matlandet Huvudstad 2013