The Flash plugin is required to view this object.

Om Närproducerat Gotland

Projekt Närproducerat Gotland har syftat till att stärka gotländska matproducenters position inom offentliga kök, såsom skolor och äldreboenden, samt i butik. Projektägare har varit ALMI Företagspartner Gotland. Projektet är avslutat.

Styrgruppen i projektet har bestått av företagare och representanter för organisationer som är inblandade i livsmedelsnäringen på ön. Projektet har haft arbetsgrupper som arbetar med olika frågor inom området.

Projektledare för Närproducerat Gotland har varit Susanne Welin-Berger.

Kontaktuppgifter
Susanne Welin Berger
E-post: susanne.welin-berger@livstek.se
0707-26 28 88

Bo Bjällstrand har samordnat en del av aktiviteterna i Mälardalen.
E-post: bo@gmmedia.se
0706-96 67 30

Gotland Matlandet Huvudstad 2013