The Flash plugin is required to view this object.

Årsmöte 2019

Alla medlemmar i Goda Gotland (Gotland regional matkultur ekonomisk förening) hälsas välkomna till årets årsmöte hos Gute Rosteri på Stafva i Barlingbo. Vi träffas tisdagen den 14 maj

Kl 18.00 Hos Gute Rosteri på Stafva i Barlingbo. Jelle Van Echelpoel presenterar Gute Rosteri.
Kl 18.45 ca äter vi och umgås.  Goda Gotland bjuder två deltagare från varje medlemsföretag på mat. Resterande deltar på egen bekostnad.
Kl 19.15 Efter maten startar årsstämman för Gotland regional matkultur. Sedan rapporterar och diskuterar vi i mån av tid om hur vi vill och kan utveckla föreningens arbete för att maximera medlemsnyttan. Vi kan tex jobba med marknadsaktiviteter anpassade för olika medlemsgruppers. Kom, umgås och utbyt erfarenheter med de andra som deltar.

Dokument till årsmötet

Förslag till dagordning årsstämma i Goda Gotland 2019
Årsberättelse Goda Gotland Regional Matkultur Ek för år 2018

Gotland Matlandet Huvudstad 2013