The Flash plugin is required to view this object.

Invigning 18 januari 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Invigning av Matlandethuvudstadsåret 2013
Den 18 januari, med lätt snöfall och lite sol vid rätt tillfälle, invigdes Matlandethuvudstadsåret 2013 på Gotland. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson med delegation fick bland annat lära sig om gotländsk grönsaksproduktion på Stora Tollby Gård och på Lilla Bjers.

Besöket på Lilla Bjers avslutades med en utsökt lunch och därefter ställdes kosan mot landshövdingens residens i Visby. Invigningen förrättades där och följdes av presskonferens och mingel för de inbjudna, som var ett urval av alla de fantastiska producenter Gotland har att tacka för utnämningen.

Det skålades i gotländsk äppelmust och till kaffet avnjöts gotländska godsaker. Allt till ackompanjemang av pianomusik och trumpetfanfarer. Invigningen förrättades av landsbygdsminister Eskil Erlandsson, landshövding Cecilia Schelin Seidegård och kommunstyrelsens ordförande Åke Svensson. Tillrest representant från förra årets Matlandethuvudstad – Göteborg – delgav sina erfarenheter och tillönskade oss på Gotland ett härligt och lärorikt år!

Så här skrev man på webtidningen efter dagens övningar

Så här skrev Gotland Net 

Och detta finns att läsa på regeringens hemsida

Frågor om arbetet med Gotland: Matlandethuvudstad 2013 besvaras av Susanne Welin-Berger, susanne.welin-berger@livstek.se; 0707-26 28 88.

Gotland Matlandet Huvudstad 2013