The Flash plugin is required to view this object.

Motivering

Gotland har utsetts till Matlandethuvudstad 2013
Den 4 oktober utsågs Gotland till Matlandethuvudstad 2013. Utnämningen görs av Landsbygdsdepartementet, och juryns motivering var:

”På Gotland finns ett livskraftigt jordbruk med stark koppling till en nyskapande livsmedelsförädling. Här finns högklassiga restauranger, naturnära måltidsupplevelser och en strävan att öka andelen lokala råvaror i den offentliga maten och att minska matsvinnet. Det ska bli spännande att se hur ambitionerna kring den offentliga maten förverkligas. Gotland som mat-ö tar sin utgångspunkt i primärproduktionen. Det soliga klimatet och den kalkrika jorden skapar förutsättningar för hög kvalitet och unika produkter med egen karaktär som är attraktiva såväl nationellt som internationellt. Gotland utses till Årets Matlandethuvudstad 2013 för ett målmedvetet arbete och för att Gotland är mat!”

Syftet med tävlingen Årets Matlandethuvudstad är att visa på de möjligheter som finns att skapa jobb och tillväxt inom ramen för visionen Sverige – det nya matlandet. Dessutom är tävlingen ett sätt att lyfta fram det arbete som bedrivs och den bredd som finns över hela Sverige i allt från råvaruproduktion till små- och storskalig livsmedelsförädling, restaurang, storkök och unika turistmål. Alla län har bjudits in att nominera städer/orter på kommunnivå som arbetar medvetet med att utveckla matlandets områden. Juryn består av landsbygdsministerns Expertråd. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har utslagsrösten. Göteborg är Matlandethuvudstad 2012, och Östersund hade titeln 2011.

Gotland Matlandet Huvudstad 2013