Företag, organisationer och enskilda personer, som önskar verka för föreningens ändamål, kan bli medlem i Goda Gotland. Goda Gotlands registrerade namn är Gotland Regional Matkultur Ekonomisk Förening. Medlemskap erhålls genom att betala in beslutad medlemsavgift samt insats. Genom att maila in en begäran om att bli medlem till info(at)godagotland.se  får du en faktura att betala.
Meddela faktureringsadress, antal årsanställda, kontaktuppgifter, webb mm

Medlemsavgiften är beslutad till 150 kr/år och insatsen är 500 kr. Medlemmarna betalar också en serviceavgift som anpassas efter storleken på företaget.

Serviceavgift

Serviceavgiften är anpassad efter kategori och storlek på företaget (antal årsanställda). Avgiften ska täcka kostnader för att upprätthålla föreningens basutbud och grundläggande uppgifter. Det betyder att när föreningen uppgifter förändras behöver serviceavgiften på nytt anpassas. Utöver grundläggande uppgifter kommer föreningen ha aktiviteter som tillval som debiteras separat.

Kategori /
Antal årsanställda
0-1 2 3 4 5 8 12 25 45 50
1. Matproducent
2. Butik
3. Restaurang
3. Kafé
3. Konferensanl.
4. Grossist
5.  Övriga medl.
1250 1450 1550 1650 1750 2050 2450 3750 5750 6250
                     
6. Stödjande medlemmar1 600 700 800 900 1000 2000 2000 4000 5000 6000
7. Stödjande medlemmar1 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
                     
  1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
Avgift per årsanställd 100 200 300 400 500 800 1200 2500 4500 5000
Summa Grundavgift 1250 1450 1550 1650 1750 2050 2450 3750 5750 6250

Är du privatperson som önskar bli stödmedlem utan rösträtt. Betala in 300 kr till bankgiro 682-2894.  Obs glöm inte att maila din mailadress till info(at)godagotland.se  så att vi kan bjuda in dig till medlemsmöten.

Vem får vara medlem?

Föreningens medlemmar består av:

1) företag från hela kedjan från jord till bord, d v s primärproducenter, livsmedelsförädlare, grossister, butiker, restauranger/kaféer osv

2) stödjande medlemmar utan rösträtt, som kan vara intresseorganisationer, föreningar och företag andra än under 1) ovan, samt privatpersoner, som även de är intresserade av och/eller verkar för att stärka gotländsk konkurrenskraft och attraktivitet.

Godkända medlemsföretag (kategori 1-5, se nedan) skall:

  • vara ett registrerat företag som verkar inom regionen

Följande medlemskategorier finns definierade och för varje kategori fastställda kriterier. Gemensamt för kategori 1-4 är att företagens säte ska vara på Gotland.

  Medlemskategori Krav & kriterier för företagen
1 Matproducent* Primärproducenter: huvuddelen av produktionen ska ske på Gotland.

Förädlande företag: verksamheten ska till huvuddelen ske på Gotland och med gotländska råvaror och ingredienser. Om nödvändiga råvaror och ingredienser inte finns i regionen kan de i första hand vara importerade från andra delar av Sverige. I andra hand kan de importeras från andra länder. Om förädlingen sker på annan plats i Sverige är det för att nödvändig verksamhet inte finns på Gotland ännu.

2 Butik
(gårdsbutiker till stormarknader)
Har ett intresse för det närproducerade gotländska och arbetar aktivt med att lyfta fram dessa råvaror och produkter på lika eller bättre villkor som övriga produkter i kategorin. Produkterna ska ha en plats i ordinarie hylla och inte enbart en ”turisthylla”. Vid aktivering av färskvara (som inte finns gotländsk), bör ett gotländskt alternativ till detta ges.
3 Restaurang
kafé
konferensanläggning
Har ett intresse för det närproducerade gotländska och lyfter aktivt fram dessa råvaror och produkter på olika sätt. Råvaror och tillbehör som används ska vara av gotländsk härkomst i så stor utsträckning som möjligt (bedöms av styrelsen). På menyn och/eller hemsidan ska tydligt framgå vilka rätter som är av gotländsk och regional karaktär. Gärna markeras gotländskt ursprung så det framgår odlare/uppfödare, förädlare osv och/eller Goda Gotland-logotyp.
4 Grossist Har ett intresse för det närproducerade gotländska och arbetar aktivt med att lyfta fram dessa råvaror och produkter i olika sammanhang. Bland annat genom att ha som mål att alltid ha ett gotländskt alternativ, samt jobba med realistiska prisnivåer.
5 Övriga medlemmar Företag som marknadsför Gotländsk matkultur och/eller är till gagn för medlemmar i Goda Gotland.
6 Stödjande medlemmar** Har ett intresse för och vill stödja arbetet med att stärka gotländsk mat och matkultur. Får bland annat möjlighet att delta på årsmöte och i andra sammanhang där företagen möts. Har inte rösträtt men kan använda föreningens logotype efter godkännande från medlemsutskottet. (Kan i förekommande fall diskuteras m styrelsen om det avser sponsorer och i marknadsförings­sammanhang.)
7 Stödjande medlemmar** Har ett intresse för och vill stödja arbetet med att stärka gotländsk mat och matkultur. Får bland annat möjlighet att delta på årsmöte och i andra sammanhang där företagen möts. Har inte rösträtt och kan inte använda föreningens logotype.

* Mat = livsmedel från råvaruproducent/primärproducent och förädlande företag

** Privatpersoner, intresseorganisationer, föreningar och företag andra än de som beskrivs under rubriken ”Vem får vara medlem” – punkten 1.