Under det gemensamma paraplyet Goda Gotland arbetar och samverkar gotländska företag kring att öka synlighet och tillgänglighet för det breda och spännande utbudet av gotländskt producerad mat och råvaror gentemot konsumenter, offentligt kök och butiker. Vi har bildat den ekonomiska föreningen Goda Gotland. Vill du vara med? Anmäl intresse till Susanne Welin-Berger eller delta vid någon av våra medlemsmöten som vi har den andra tisdagen i varje månad. Här kan du läsa mer om våra medlemsmöten >>

Goda Gotlands styrelse

Vill du veta mer? Hör av dig till sekreterare Susanne Welin-Berger (070-726 2888,  susanne(at)tryffelofsweden.se) eller ordförande Anders Engström ( 0706-435 671  anders.b.engstrom(at)outlook.com)

Dessa medlemmar har vi just nu >>

Om du är medlem och vill använda loggan får du maila Susanne på mailadressen ovan och be om det per mail.