Projektet syftar till att ta fram en E-handelslösning som möjliggör för i första hand små och medelstora gotlandsbaserade livsmedelsproducenter att till en rimlig kostnad få tillgång till en större marknad. Strävan är att lösningen bland annat ska kännetecknas av:
• stark lokal förankring.
• att leverantörerna skall ha möjlighet till insyn och inflytande i verksamheten.
• enkla, flexibla, hållbara och leverantörsoberoende lösningar.
• små livsmedelsföretag med liten omsättning ska kunna ha en lönsam försäljning
• att man genom samverkan skall kunna förhandla fram fördelaktiga avtal beträffande bland annat marknadsföring och nödvändiga logistiska lösningar.