Goda Gotland driver ett Leaderfinansierat projekt som heter ”Utveckling matsamverkan på Gotland”.

Syftet med projektet är att öka hållbara samarbeten mellan producenter på Gotland, att skapa kontakter och hållbara samarbeten med producenter i övriga Sverige samt att skapa kontakter och kunskapsutbyten med producenter i andra länder. Att använda tex studieresor, mässdeltagande och träffar för att bygga starka hållbara nätverk mellan producenter. Även att hitta win win samarbeten kring gemensam kommunikation och marknadsföring. Det övergripande syftet är att skapa starkare och mer konkurrenskraftiga livsmedelsföretag.

Mål för projektet är:
Deltagande företag ska ha fått en bättre konkurrenskraft.
Femton nya samarbeten ska ha startat på Gotland.
Tio nya samarbeten ska ha startat med företag i andra delar av Sverige.
Fem nya samarbeten ska ha startat med företagare i andra länder.

Kontaktperson för projektet är: Susanne Welin-Berger mail till Susanne tel 0707-262 888