Företag, organisationer och enskilda personer, som önskar verka för föreningens ändamål, kan bli medlem i Goda Gotland.

Goda Gotlands registrerade namn är Gotland Regional Matkultur Ekonomisk Förening.

Vem kan bli medlem?

1) företag från hela kedjan från jord till bord, d v s primärproducenter, livsmedelsförädlare, grossister, butiker, restauranger/kaféer osv

2) stödjande medlemmar utan rösträtt, som kan vara intresseorganisationer, föreningar och företag andra än under 1) ovan, samt privatpersoner, som även de är intresserade av och/eller verkar för att stärka gotländsk konkurrenskraft och attraktivitet.