Goda Gotland driver två Leaderprojekt för att utveckla livsmedelsnäringen på Gotland. Projekt Utveckling av Matsamverkan och Projekt E-handelslösning livsmedel Gotland.

Syftet med projektet Utveckling av Matsamverkan är att öka hållbara samarbeten mellan producenter på Gotland, att skapa kontakter och hållbara samarbeten med producenter i övriga Sverige samt att skapa kontakter och kunskapsutbyten med producenter i andra länder. Att använda tex studieresor, mässdeltagande och träffar för att bygga starka hållbara nätverk mellan producenter. Även att hitta win win samarbeten kring gemensam kommunikation och marknadsföring. Det övergripande syftet är att skapa starkare och mer konkurrenskraftiga livsmedelsföretag.

Projektet E-handelslösning livsmedel Gotland syftar till att ta fram en E-handelslösning som möjliggör för i första hand små och medelstora
gotlandsbaserade livsmedelsproducenter att till en rimlig kostnad få tillgång till en större marknad.

Båda projekten finansieras via Europeiska jordbruksfonden som lokalt handhas av Leader Gute och vars administration sköts av Jordbruksverket. Vill du läsa mer om Europeiska jordbruksfonden klicka här.

Har du frågor om någon av projekten kan du kontakta Susanne Welin-Berger via mail genom att klicka här eller tel 0707-262 888.